Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Việt Nam

64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.232
Chương 117
85 sao
Lượt đọc: 641
FullChương 23
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.107
FullQ.2 - Chương 182
Xuyên Qua Ngàn Năm
85 sao
Lượt đọc: 1.801
Chương 40
104.9 sao
Lượt đọc: 2.598
FullChương 38
115 sao
Lượt đọc: 7.126
FullChương 51
65 sao
Lượt đọc: 8.631
FullChương 73
95 sao
Lượt đọc: 8.310
FullChương 43
Thiên Cổ Hận
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.893
Chương 20
74.43 sao
Lượt đọc: 13.547
FullChương 128
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 12.637
FullChương 75
105 sao
Lượt đọc: 13.959
FullChương 63
95 sao
Lượt đọc: 3.237
FullChương 20
85 sao
Lượt đọc: 13.314
FullChương 64
85 sao
Lượt đọc: 8.415
FullChương 32
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 10.985
FullChương 58
95 sao
Lượt đọc: 10.546
FullChương 28