Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Trọng sinh

85 sao
Lượt đọc: 128
Chương 29
95 sao
Lượt đọc: 199
Full
65 sao
Lượt đọc: 259
FullChương 116
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 112
Chương 20
65 sao
Lượt đọc: 248
FullChương 83
84.875 sao
Lượt đọc: 116
Chương 29
115 sao
Lượt đọc: 138
FullChương 26
65 sao
Lượt đọc: 304
FullChương 70
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 219
FullChương 58