Truyện Sủng

84.875 sao
Lượt đọc: 285
Chương 43
75 sao
Lượt đọc: 425
FullChương 30
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 314
Chương 27
65 sao
Lượt đọc: 122
FullChương 6
95 sao
Lượt đọc: 1.342
FullChương 130
115 sao
Lượt đọc: 561
FullChương 108
105 sao
Lượt đọc: 1.095
FullChương 78
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 499
FullChương 70
105 sao
Lượt đọc: 961
FullChương 39
105 sao
Lượt đọc: 877
FullChương 99
85 sao
Lượt đọc: 969
FullChương 51