Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Ngược

85 sao
Lượt đọc: 105
Chương 20
115 sao
Lượt đọc: 141
FullChương 21
85 sao
Lượt đọc: 139
Chương 19
104.9 sao
Lượt đọc: 126
Chương 21
104.7 sao
Lượt đọc: 446
FullChương 33
95 sao
Lượt đọc: 147
FullChương 33
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 150
FullChương 29
75 sao
Lượt đọc: 1.137
FullChương 1073
65 sao
Lượt đọc: 145
FullChương 24
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 443
FullChương 69
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 260
FullChương 132
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 264
FullChương 73
85 sao
Lượt đọc: 260
FullChương 96
105 sao
Lượt đọc: 193
Chương 27
115 sao
Lượt đọc: 867
FullChương 53