Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

104.9 sao
Lượt đọc: 228
FullChương 12
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 467
FullChương 36
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 737
FullChương 60
65 sao
Lượt đọc: 848
FullChương 44
115 sao
Lượt đọc: 283
FullChương 55
85 sao
Lượt đọc: 856
FullChương 33
104.9 sao
Lượt đọc: 644
FullQ.5 - Chương 42
75 sao
Lượt đọc: 399
FullChương 147
85 sao
Lượt đọc: 734
FullChương 111
104.9 sao
Lượt đọc: 922
FullChương 82
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 464
FullChương 67
115 sao
Lượt đọc: 688
FullChương 146
65 sao
Lượt đọc: 959
FullChương 46