Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

105 sao
Lượt đọc: 370
Chương 22
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 352
Chương 18
85 sao
Lượt đọc: 910
FullChương 67
84.875 sao
Lượt đọc: 602
FullChương 109
104.9 sao
Lượt đọc: 1.363
FullChương 172
65 sao
Lượt đọc: 379
FullChương 34
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 460
FullChương 70
85 sao
Lượt đọc: 2.251
FullChương 139
114.82 sao
Lượt đọc: 2.119
FullChương 42
65 sao
Lượt đọc: 933
FullChương 85
85 sao
Lượt đọc: 147
FullChương 10
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 999
FullChương 713