Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

105 sao
Lượt đọc: 1.293
FullChương 149
84.875 sao
Lượt đọc: 832
FullChương 73
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 397
FullChương 45
104.9 sao
Lượt đọc: 990
FullChương 60
75 sao
Lượt đọc: 1.104
Chương 49
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 278
Q.2 - Chương 16
75 sao
Lượt đọc: 1.183
FullChương 74
84.875 sao
Lượt đọc: 814
FullChương 75