Truyện Ngôn tình

115 sao
Lượt đọc: 222
FullChương 10
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 329
Chương 22
84.875 sao
Lượt đọc: 703
FullChương 34
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 606
FullChương 187
115 sao
Lượt đọc: 1.052
FullChương 63
85 sao
Lượt đọc: 523
FullChương 36
84.875 sao
Lượt đọc: 967
FullChương 56
75 sao
Lượt đọc: 505
FullChương 40
104.9 sao
Lượt đọc: 271
Chương 12
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.125
FullChương 61
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 126
Chương 3
75 sao
Lượt đọc: 1.107
FullChương 132