Truyện Ngôn tình

84.875 sao
Lượt đọc: 210
FullChương 12
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 267
FullChương 41
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 413
FullChương 51
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 337
Chương 21
115 sao
Lượt đọc: 541
Chương 50
65 sao
Lượt đọc: 1.325
FullChương 100
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 153
Chương 6
105 sao
Lượt đọc: 299
Chương 7: + Chươn..