Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

15 sao
Lượt đọc: 52.820
FullChương 195
05 sao
Lượt đọc: 32.066
FullChương 72
05 sao
Lượt đọc: 32.263
FullChương 100
15 sao
Lượt đọc: 62.087
FullChương 88
05 sao
Lượt đọc: 41.617
FullChương 137
55 sao
Lượt đọc: 50.003
FullChương 67
05 sao
Lượt đọc: 15.655
FullChương 28
05 sao
Lượt đọc: 11.346
FullChương 21
05 sao
Lượt đọc: 23.567
FullChương 39
05 sao
Lượt đọc: 48.432
FullQ.6 - Chương 49
05 sao
Lượt đọc: 35.926
FullChương 67
35 sao
Lượt đọc: 154.013
FullChương 1074
15 sao
Lượt đọc: 37.397
FullChương 111
05 sao
Lượt đọc: 12.852
FullChương 23
05 sao
Lượt đọc: 45.332
FullChương 213
15 sao
Lượt đọc: 32.440
FullChương 74