Truyện Ngôn tình

65 sao
Lượt đọc: 272
Chương 24
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 150
Chương 30
105 sao
Lượt đọc: 764
FullChương 120
84.875 sao
Lượt đọc: 135
Chương 43
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 481
FullChương 70
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 214
Chương 27
85 sao
Lượt đọc: 804
FullChương 59
95 sao
Lượt đọc: 583
FullChương 130
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 161
FullChương 19
115 sao
Lượt đọc: 263
FullChương 108
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 543
FullChương 61-2
65 sao
Lượt đọc: 167
Chương 21