Truyện mới cập nhật

Công Tử Có Bệnh
115 sao
Lượt đọc: 1.527
Chương 25
Ngủ Với Cậu Cùng Bàn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2.130
Chương 18-2
Trở Về Từ Địa Ngục
65 sao
Lượt đọc: 1.613
Chương 13
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 329
Chương 22
Sân Thi Đấu Sinh Tồn
115 sao
Lượt đọc: 1.767
Chương 17
Không Tin Tà
84.875 sao
Lượt đọc: 22.747
Q.2 - Chương 111
Nguyệt Phong Trọng Sinh
85 sao
Lượt đọc: 16.500
Chương 16
Tui Ngủ Với Lão Công Trong Quan Tài
124.83 sao
Lượt đọc: 5.279
Chương 9
85 sao
Lượt đọc: 879
Chương 182
Hoa Tuyết
75 sao
Lượt đọc: 5.300
Chương 14