Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện mới cập nhật

Nếu Vẫn Còn Yêu Em
95 sao
Lượt đọc: 15.849
Chương 28
105 sao
Lượt đọc: 527
Chương 40
Tiểu Kiều Thê
75 sao
Lượt đọc: 19.991
Chương 37
105 sao
Lượt đọc: 557
Chương 22
85 sao
Lượt đọc: 798
Chương 56
Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính
65 sao
Lượt đọc: 14.881
Chương 50
84.875 sao
Lượt đọc: 908
Chương 39
Khi Bác Sĩ Mở Hack
104.9 sao
Lượt đọc: 31.261
Chương 89
Độc Sủng - Chanh
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 19.761
Chương 40
105 sao
Lượt đọc: 721
Chương 42
Hoành Hành Ngang Ngược
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 24.582
Chương 34
Lịch Hồng Hoang
84.875 sao
Lượt đọc: 26.700
Q.2 - Chương 14