Truyện mới

65 sao
Lượt đọc: 414
Chương 24
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 350
Chương 30
84.875 sao
Lượt đọc: 406
Chương 22
105 sao
Lượt đọc: 1.284
FullChương 120
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 381
FullChương 55
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 105
FullChương 1
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 132
FullChương 6
84.875 sao
Lượt đọc: 285
Chương 43
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 253
Chương 18
84.875 sao
Lượt đọc: 265
Chương 16