Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện mới

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 98
FullChương 53
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 93
FullChương 89
104.9 sao
Lượt đọc: 259
FullChương 28
104.9 sao
Lượt đọc: 90
FullChương 7
84.875 sao
Lượt đọc: 93
FullChương 120-2
104.9 sao
Lượt đọc: 111
Chương 20
104.9 sao
Lượt đọc: 109
FullChương 16
105 sao
Lượt đọc: 111
FullChương 25
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 127
Chương 29
85 sao
Lượt đọc: 128
Chương 29
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 303
FullChương 64