Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Kiếm hiệp

114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 153
Chương 16
85 sao
Lượt đọc: 260
FullChương 96
84.875 sao
Lượt đọc: 162
FullChương 20
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 332
FullChương 70
84.875 sao
Lượt đọc: 256
FullChương 43
65 sao
Lượt đọc: 330
FullChương 60
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 320
FullChương 43
65 sao
Lượt đọc: 326
FullChương 46
75 sao
Lượt đọc: 314
FullChương 51
75 sao
Lượt đọc: 195
FullChương 24
85 sao
Lượt đọc: 158
FullChương 25
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 978
FullChương 45
65 sao
Lượt đọc: 483
FullChương 19
105 sao
Lượt đọc: 1.037
Chương 71