Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện đọc nhiều

984.37 sao
Lượt đọc: 13.155.930
FullChương 2165
1214.63 sao
Lượt đọc: 7.707.305
FullChương 2038
314.39 sao
Lượt đọc: 6.198.163
FullChương 1497
274.81 sao
Lượt đọc: 5.939.789
FullChương 1992
144.71 sao
Lượt đọc: 4.362.414
FullChương 2416
114.27 sao
Lượt đọc: 2.328.282
FullChương 3913
283.96 sao
Lượt đọc: 1.198.157
FullChương 549
124.92 sao
Lượt đọc: 1.101.796
FullChương 1887
54.2 sao
Lượt đọc: 1.017.367
FullChương 3612
124.92 sao
Lượt đọc: 792.752
FullChương 3457
94.56 sao
Lượt đọc: 771.128
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
144.93 sao
Lượt đọc: 739.470
FullChương 3634
104.3 sao
Lượt đọc: 652.959
FullChương 53
144.86 sao
Lượt đọc: 646.939
FullChương 117
44.75 sao
Lượt đọc: 627.668
FullChương 713
124.75 sao
Lượt đọc: 622.075
FullChương 1394
144.71 sao
Lượt đọc: 566.262
FullChương 384