Truyện đọc nhiều

1044.35 sao
Lượt đọc: 13.419.495
FullChương 2165
1254.64 sao
Lượt đọc: 7.812.351
FullChương 2038
344.29 sao
Lượt đọc: 6.304.796
FullChương 1497
274.81 sao
Lượt đọc: 6.121.059
FullChương 1992
154.73 sao
Lượt đọc: 4.448.108
FullChương 2416
114.27 sao
Lượt đọc: 2.342.103
FullChương 3913
124.92 sao
Lượt đọc: 1.584.151
FullChương 3457
283.96 sao
Lượt đọc: 1.229.513
FullChương 549
24.5 sao
Lượt đọc: 1.034.883
FullChương 1386
54.2 sao
Lượt đọc: 1.028.805
FullChương 3612
104.6 sao
Lượt đọc: 999.960
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
144.93 sao
Lượt đọc: 744.433
FullChương 3634
114.18 sao
Lượt đọc: 669.771
FullChương 53
144.86 sao
Lượt đọc: 654.236
FullChương 117
54.2 sao
Lượt đọc: 653.546
FullChương 713
134.77 sao
Lượt đọc: 630.905
FullChương 1394
144.71 sao
Lượt đọc: 575.639
FullChương 384