Truyện Dị năng

95 sao
Lượt đọc: 1.450
Chương 50: Chương..
75 sao
Lượt đọc: 1.643
FullChương 64
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.510
FullChương 213
Phép Biện Chứng Phong Thủy
85 sao
Lượt đọc: 1.214
Chương 26
95 sao
Lượt đọc: 2.528
FullChương 82
104.9 sao
Lượt đọc: 4.011
FullChương 150
104.9 sao
Lượt đọc: 2.010
FullChương 69
Du hành sang các thế giới
105 sao
Lượt đọc: 934
Chương 22