Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Dị giới

115 sao
Lượt đọc: 1.894
FullChương 159
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 891
FullChương 173
104.9 sao
Lượt đọc: 1.030
FullChương 169
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.005
FullChương 49
114.64 sao
Lượt đọc: 3.527
FullChương 171
65 sao
Lượt đọc: 1.483
FullChương 105
95 sao
Lượt đọc: 438
Chương 10
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.930
Chương 108
85 sao
Lượt đọc: 1.219
Chương 50
114.55 sao
Lượt đọc: 2.967
FullChương 104