Điều khoản - Bảo mật

Tất cả nội dung trên TruyenThoi.net đều được tổng hợp và thu thập hoàn toàn tự động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào.
Nếu vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ qua email [email protected]

Chính sách bảo mật

Cũng như hầu hết các website khác, website TruyenThoi.net thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên TruyenThoi.net và thời gian khách truy cập truy cập vào TruyenThoi.net. Thỉnh thoảng TruyenThoi.net sẽ tạo ra các báo cáo có chứa thông tin không định danh của khách truy cập nói chung, ví dụ như tháng này khách truy cập sử dụng hệ điều hành gì.

Liên kết ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của TruyenThoi.net, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài TruyenThoi.net. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên TruyenThoi.net đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

Báo cáo bản quyền

Truyện được thu thập tự động, vì thế không thể tránh khỏi việc thu thập những truyện đã có bản quyền. Vui lòng gửi mail cho chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] Chúng tôi sẽ gỡ truyện nếu đó là truyện thuộc bản quyền của bạn, vui lòng cung cấp những tài liệu để chứng minh bản quyền.